Rzeszów, Lengyelország

Közigazgatás

Administracja publiczna

Az előadások nyelve: lengyel Az előadások nyelve: lengyel
Képzési terület: közgazdaság és közigazgatás
  • Leírás:

  • pl

W ramach studiów podyplomowych na kierunku "Administracja publiczna" przewidziane są dwie specjalności:

  1. specjalność: ogólnoadministracyjna,

  2. specjalność: zarządzanie publiczne.

Specjalność: OGÓLNOADMINISTRACYJNA

Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy poprzez poszerzenie i aktualizację wiedzy niezbędnej w codziennej pracy na poszczególnych szczeblach administracji publicznej, a więc zarówno rządowej, jak i samorządowej.

Studia adresowane są one przede wszystkim do osób już zatrudnionych, lub pragnących znaleźć zatrudnienie w strukturach administracji publicznej.


Specjalność: ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji zarządzania w różnych aspektach i strukturach działalności instytucji publicznych poprzez nabycie wiedzy i praktycznej umiejętności kierowania zasobami ekonomicznymi i ludzkimi, zastosowania prawa i finansów publicznych oraz dyplomacji wizerunkowej.

Studia przeznaczone są dla osób pełniących i zamierzających objąć kluczowe stanowiska kierownicze każdego szczebla w administracji publicznej. Słuchacze studiów to przyszli wysoko wykwalifikowani urzędnicy wszystkich szczebli i funkcji administracji publicznej, którzy potrafią sprawnie projektować i skutecznie wdrażać, wykorzystując swoje kompetencje oraz potencjał przywódczy.

Privacy Policy