Posztgraduális tanulmányok

ország
város
Irány csoportja
nyelv
felsőoktatási intézmény státusza  

Jagelló Egyetem

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia, a także jednolitych magisterskich.
Privacy Policy